Ogólnopolska Konferencja
Szkoła Ortopediiod noworodka do wieku dojrzałego

2 - 3 MARCA 2018r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczesnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczesnictwa posiadający punkty edukacyjne  przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2