Ogólnopolska Konferencja
Szkoła Ortopediiod noworodka do wieku dojrzałego

2 - 3 MARCA 2018r.

KOMITET
NAUKOWY

Przewodniczący Komitetu
Prof. dr hab. med. Grzegorz Kandzierski
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

Członkowie:

Prof. Jarosław Czubak ( Otwock ),
Dr hab. med. Jacek Gągała,
Prof. Mirosław Jabłoński ( Lublin ),
Prof. Maciej Kołban ( Szczecin ),
Prof. Krystyna Księżopolska –Orłowska ( Warszawa ),
Dr hab. med. Michał Latalski ( Lublin ),
Prof. Wojciech Marczyński ( Otwock ),
Prof. Tomasz Mazurek ( Gdańsk ),
Prof. Tomasz Mazurkiewicz ( Lublin ),
Dr hab. med. Łukasz Matuszewski ( Lublin ),
Prof. Paweł Małdyk ( Warszawa ),
Prof. nadz.  Dr hab. med. Piotr Majcher ( Lublin ),
Prof. Marek Napiontek ( Poznań ),
Prof. Andrzej Nowakowski (Poznań ),
Dr hab. med. Violetta Opoka –Winiarska ( Lublin ), 
Prof. Stanisław Pomianowski ( Otwock ),
Prof. Leszek Romanowski ( Poznań ),
Dr hab. med. Marek Sawicki ( Lublin ),
Prof. Marek Synder ( Łódź ),
Prof. Sławomir Snela ( Rzeszów ),
Dr n.med. Filip Dąbrowski ( Gdańsk ),
Dr n.med. Marek Okoński ( Lublin ),
Dr n. med. Konrad Słynarski ( Warszawa )

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2