Ogólnopolska Konferencja
Szkoła Ortopediiod noworodka do wieku dojrzałego

2 - 3 MARCA 2018r.

PROGRAM

2 marca

(piątek)

SALA  A

9.00 Otwarcie Konferencji, Prof. Grzegorz Kandzierski

 

9.15-11.15
Sesja I Choroby stawu biodrowego u dzieci i młodzieży przyczyną aloplastyki u dorosłych


9.15-9.45 Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego - problem nadal aktualny
Dr n. med. Marek Okoński, Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej UM w Lublinie

9.45-10.15 Jałowa martwica głowy kości udowej - problem ortopedyczny?
Prof. Marek Synder, Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi
Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

10.15-10.45 Operacje naprawcze stawu biodrowego u młodzieży i dorosłych z rozwojową dysplazją
Prof. Jarosław Czubak, Krajowy Konsultant z dziedziny ortopedii dziecięcej.  Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP w Otwocku

10.45-11.15 Endoprotezoplastyka u chorych po przebytej w dzieciństwie chorobie biodra
Dr hab. med. Jacek Gągała, Klinika Ortopedii i Traumatologii UM w Lublinie

11.15-11.45 Przerwa kawowa

 

11.45-13.15
Sesja II  Potrzeby leczenia dzieci i młodzieży z wadami i niewydolnością stóp a  typowe dysfunkcje stóp u dorosłych


11.45-12.15 Leczenie wrodzonej stopy końsko-szpotawej
Prof. Marek Napiontek, Ortop Poliklinika w Poznaniu

12.15-12.45 Artroereza w stopach płasko-koślawych wiotkich u młodzieży
Dr n. med. Marek Okoński, Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej UM w Lublinie

12.45-13.15 Przodostopie dorosłych - ocena, wskazania i rodzaje interwencji
Prof. Mirosław Jabłoński, Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii UM w Lublinie   

13.15-14.15 Przerwa lunchowa

 

14.15-16.15
Sesja III  Odmienności leczenia dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami osi kończyn i niewydolnością kolan


14.15-14.45 Korekcja osi kończyn dolnych u dzieci i młodzieży metodą czasowego blokowania chrząstek wzrostowych okolicy kolana
Prof. Grzegorz Kandzierski, Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej UM w Lublinie

14.45-15.15 Biomechanika przeciążeń stawowych u dzieci, a biologia leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej u dorosłych
Prof. Wojciech Marczyński, Klinika Ortopedii CMKP SPSK w Otwocku

15.15-15.45 Osteotomie kolana w leczeniu uszkodzeń tkanek miękkich i zmian zwyrodnieniowych kolana
Dr n. med. Konrad Słynarski, Centrum Medyczne Gamma w Warszawie

 

15.45-16.45
Sesja IV Postęp w leczeniu operacyjnym wad wrodzonych i chorób kręgosłupa

 

15.45-16.15 Trudności diagnostyczne zespołów bólowych kręgosłup-kolano
Prof. Andrzej Nowakowski, Zakład Spondyloortopedii i Biomechaniki Kręgosłupa, Szpital Kliniczny Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. W. Degi w Poznaniu

16.15-16.45 Współczesne metody leczenia operacyjnego deformacji kręgosłupa u dzieci i młodzieży
Dr hab. med. Michał Latalski, Klinika Ortopedii Dziecięcej UM w Lublinie      
   
16.45 Zakończenie pierwszego dnia obrad

3 marca

(sobota)

SALA  A

9.00-11.00 Sesja V Nowoczesne metody operacyjne wad oraz następstw urazów ręki i łokcia

 

9.00-9.30 Trudności w leczeniu wad wrodzonych i konsekwencje w życiu dorosłym
Prof. Leszek Romanowski, Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki, Szpital Kliniczny Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. W. Degi w Poznaniu, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

9.30-10.00 Urazy nadgarstka wieku dziecięcego, odległe następstwa
Dr n. med. Filip Dąbrowski, Prof. Tomasz Mazurek, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMED w Gdańsku   

10.00-10.30 Wybrane wady rozwojowe i urazy stawu łokciowego wieku rozwojowego
Dr hab. med. Łukasz Matuszewski, Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej UM w Lublinie   

10.30-11.00
1. Arthroplasty of the radio-capitellar joint
2. Elbow contracture
Prof. Stanisław Pomianowski, Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP w Otwocku    

11.00-11.30 Przerwa kawowa

 

 

11.30-13.00
Sesja VI Reumoortopedia i onkologia; najtrudniejsze diagnostycznie i najczęstsze choroby narządu ruchu u dzieci i dorosłych

 

11.30-12.00 Zapalenie stawu jako pierwszy objaw choroby reumatycznej u dziecka - znaczenie wczesnego rozpoznania i leczenia MIZS
Dr hab. med. Violetta Opoka-Winiarska, Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej UM w Lublinie       

12.00-12.30 Specyfika leczenia ortopedycznego chorych dorosłych z przebytym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów
Prof. Paweł Małdyk, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM Warszawie             

12.30-13.00 Postępy w leczeniu nowotworów narządu ruchu
Prof. Tomasz Mazurkiewicz, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

 

 

SALA B  

10.00-13.30
Sesja VII Postęp w rehabilitacji narządu ruchu u dzieci, młodzieży i dorosłych Sesja dla fizjoterapeutów, rehabilitantów, pielęgniarek ortopedycznych

 

10.00-10.30 Wykład w trakcie ustalania
Prof. Krystyna Księżopolska-Orłowska, Klinika Rehabilitacji Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, Konsultant Krajowy w dziedzinie Rehabilitacji

10.30-11.00 Medycyna regeneracyjna w rehabilitacji - przesłanki i zagrożenia
Prof. Mirosław Jabłoński, Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii UM w Lublinie

11.00-11.30 Potrzeby i zasady rehabilitacji po urazach narządu ruchu u dzieci i młodzieży
Prof. Sławomir Snela, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci  Kliniczny Szpital Wojewódzki w Rzeszowie  

11.30-12.00 Szewska klatka piersiowa - kiedy i dlaczego warto operować
Prof. Marek Sawicki, Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej UM w Lublinie       
    
12.00-12.30 Postępy i wyzwania rehabilitacji leczniczej narządu ruchu u dzieci, młodzieży i dorosłych
Prof. Piotr Majcher, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii
UM w Lublinie

12.30-13.00 Zastosowanie gorsetu dynamicznego Spine Cor w leczeniu idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa
Prof. Maciej Kołban, Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej PUM w Szczecinie

 

13.00 Zakończenie Konferencji

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2