Ogólnopolska Konferencja
Szkoła Ortopediiod noworodka do wieku dojrzałego

2 - 3 MARCA 2018r.

TERMIN
KONFERENCJI

2 - 3 MARCA 2018 r.

PROGRAM KONFERENCJI

SPRAWDŹ

szczegółowy program Konferencji

MIEJSCE
KONFERENCJI

Hotel Król Kazimierz ****

Puławska 86, 24-120 Kazimierz Dolny

AKTUALNOŚCI

11 grudnia 2017 r.  Uruchomienie strony internetowej. Możliwość rejestracji na Konferencję oraz rezerwacja hotelu Król Kazimierz.

 

certyfikat

OPŁATA
ZJAZDOWA

KOSZT UCZESTNICTWA
W ZJEŹDZIE:

300,00 zł
- zgłoszenie do 15 lutego 2018r.
350,00 zł - zgłoszenie od 16 lutego 2018r.
400,00 zł - zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)
200,00 zł - Pielęgniarka, rehabilitant, fizjoterapeuta

UWAGA: o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji


IMPREZA TOWARZYSZĄCA:


120,00 zł
- koszt uczestnika
120,00 zł - osoba towarzysząca, uprawnia
do udziału tylko w Imprezie Towarzyszącej

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach konferencyjnych
2)  teczkę z materiałami konferencyjnymi
3)  wstęp na wystawę medyczną
4)  przerwy kawowe
5)  certyfikat uczestnictwa
6)  przerwę lunchową pierwszego dnia
7)  streszczenia wykładów


OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:


AGORA
ul. Błażeja 10L/2, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „Szkoła Ortopedii”

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 15 lutego 2018 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

 

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczesnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczesnictwa posiadający punkty edukacyjne przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską.

REZERWACJA
HOTELU

Osoby zainteresowane rezerwacją miejsc noclegowych
proszone są o dokonywanie rezerwacji wyłącznie:

1)  uzupełniając formularz rejestracji znajdujący się na stronie
2)  lub e-mailem na adres: hotele@agora-konferencje.pl

Gwarantujemy Państwu miejsca noclegowe z bonifikatą.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2